Idag är de flesta forskare överens om det mesta som gäller hunden och dess ursprung. Experterna på det ämne som på fackspråk heter kynologi (alltså läran om hundsläktet) vet att dagens tamhundar härstammar från vargen och att den domesticerades någon gång för 12 000 år sedan. Hunden har alltså funnits med i människans utveckling under ganska lång tid.

Det man däremot inte är helt säker på är vilken plats domesticeringen skedde på, men enligt de flesta fynd var det antingen i Europa eller Mellanöstern. Den här diskussionen om hundens geografiska ursprung är egentligen ointressant med tanke på att tamhundar idag används över hela jorden. Dessutom till en uppsjö ändamål som innefattar allt ifrån sällskapsdjur, vakthundar till polishundar och jakthundar. Ja, listan kan göras oändligt lång som du kanske märker och det finns en anledning till att hunden idag förekommer i så många varianter – nämligen ett gediget och ihärdigt avelsarbete i Europa.

För nästan ett halvt millennium sedan började man i vår världsdel att göra de första trevande försöken med avelsarbete, och till en början var det snabba och lyhörda jakthundar man ville få fram. De hundar som sållades bort från jaktlinjen användes istället som sällskapshundar eller för att vakta gården.

De sekler som gått sedan Europa såg sina första hunduppfödare har lett till att vi fått en så stor mängd hundraser att det faktiskt inte går att säga exakt hur många det är. Den internationella federationen för hundavel bildades i Belgien för mer än 100 år sedan och har drygt 80 anslutna länder (där varje land har sin egen lista över godkända raser). På den här sajten fokuserar vi dock på Europas hundavel.