Russkiy toy är en rysk hundras som påminner om chihuahua både till storlek och utseende. Den förstnämnda är dock än så länge ovanlig utanför hemlandet. I Sverige registrerades den första hunden så sent som 2006.