Hunduppfödare från Tyskland

Att köpa valp från Tyskland är inte några större problem, eftersom det finns tyska hunduppfödare som tillhör kennelorganisation likt SKK i Tyskland. Anlitar du en av dessa bör det inte vara några problem att köpa en valp från Tyskland.

Tyska hunduppfödare

För dig som vill ha en hunduppfödare från Tyskland istället är det inga problem att kunna hitta en lämplig och trygg uppfödare. Du kan nämligen gå in på Svenska Kennelklubbens (SKK) webbsida och söka efter uppfödare inte bara från Sverige, men också i Norden, Europa och resten av världen. Dessa uppfödare är medlemmar i en kennelorganisation som heter Fédération Cynoloque Internationale (FCI) och har över 80 olika medlemmar från alla världens hörn, varav SKK är en av dem. Du hittar uppfödare fån Tyskland också.

Tips och råd

Precis som om du skulle köpa en valp från en svensk uppfödare, så gäller det även för en uppfödare från Tyskland eller annat land. Det gäller att du känner att du har förtroende och känner dig trygg med hunduppfödaren. Att köpa valp från ett annat land innebär att dels kan tillkomma extra kostnader men också att kommunikationen måste fungera. Men dessa tips och råden kanske du kan ha nytta av:

  • Köp valpen direkt från uppfödare, inte via mellanhänder.
  • Träffa uppfödaren i dennes hem och se hur tiken mår. Det ska vara en miljö där hundarna har det bra.
  • Kräv veterinärbesiktningsintyg och ID-handlingar på valpen innan köp.
  • Se till att valpen har de korrekta vaccinationerna, som exempelvis mot valpsjuka, HCC och parvovirus. Mycket viktigt så att inte hunden blir smittad eller sprider smitta.
  • Kontroller vilka regler Jordbruksverket har för regler och villkor för att föra in valp till Sverige.

Slutord

De tyska hunduppfödarna som tillhör den tyska motsvarigheten av SKK, har krav de måste uppfylla för att få avla och föda upp valpar. Är du det minsta lilla osäker, så kontakta personer som har köpt hund från Tyskland eller prata med SKK för att få bästa möjliga förutsättningar för att kunna köpa en valp från Tyskland. Gör du en grundlig research innan och får så mycket information som möjligt bör du kunna känna dig trygg och säker inför att köpa valp från ett annat land.

En populär tysk herde

Tyskland är ett stort land inom hundvärlden, och framför allt har de tyska uppfödarna fått stor uppmärksamhet för avelsarbetet med de inhemska raserna. Den ras som de flesta av oss kommer att tänka på när det gäller tyska hundar är med stor sannolikhet schäfer, eller Tysk schäferhund som det officiella namnet på rasen är enligt den Svenska Kennelklubben (SKK). Schäfer är det tyska ordet för herde och ursprungligen användes rasen uteslutande som vallhund. Idag räknar vi schäfern som en brukshund, alltså en hund som tack vare flera goda egenskaper kan användas till många uppgifter.

Arthur Meyer och Max von Stephanitz är två personer som varit viktiga för att ta fram den schäfer som finns idag. Dessa två grundade redan i slutet av 1800-talet den tyska rasklubben för schäfer, och mycket snart hade man samlat landets ägare och uppfödare kring arbetet med rasens fortsatta utveckling. Många av de tidiga medlemmarna hade erfarenheter av sina hundar som mer än bara skickliga vallare. När den första rasstandarden författades, som för övrigt i stort sett gäller även idag, lyftes därför många av hundens egenskaper fram. Bland dessa kan nämnas bra luktsinne, ett lugnt lynne i kombination med lättretlighet vid hot och uppmärksamhet på sin förare.

De tyska uppfödarna lyckades mycket snart sprida rasens goda rykte, och några år in på förra seklet hade schäfern börjat användas som polishund i hemlandet samtidigt som hundmänniskor i flera andra länder fått upp ögonen för den nya tyska allroundhunden.

Under de senaste hundra åren har schäfern under långa tider varit den mest populära rasen i både hemlandet och i andra länder, däribland Sverige. Med stigande popularitet har det också utvecklats, mer eller mindre ofrivilligt, olika linjer av rasen. Det är därför viktigt att man idag noga tar reda på vilken typ av schäfer man står i begrepp att köpa, men oavsett avelslinje så är de flesta överens om att de bästa schäfrarna än idag finns hos tyska uppfödare.